• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • RSS
  • Navigator
  • Projekty
  • Erasmus+ Strategické partnerství

  Erasmus+ Strategické partnerství

  Cílem tohoto projektu strategického partnerství v rámci programu Erasmus+ v oblasti integrity je lépe připravit studenty na otázky týkající se integrity (výzkumu), rozvíjet digitální nástroje pro studenty přizpůsobené jejich studijní fázi a usnadnit překlad stávajících kodexů chování do učebních osnov. Na projektu se podílí Utrecht University a Univerzita Karlova.


  Za Univerzitu Karlovu je v projektu zapojena 3. lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Fakulta humanitních studií.


  Bližší informace o projektu zde.


  Poslední změna: 5. srpen 2019 08:56 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: