• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • Projekty
  • International Academic Partnership Project

  International Academic Partnership Project

  Projekt Akademického partnerství pro inovace ve výuce a vzdělávání je jednou z 30 projektů financovaných v rámci programu Akademické mezinárodní partnerství. Projekt se týká prohloubení vědecké a didaktické spolupráce a mobility studentů a zaměstnanců.


  Akademické mezinárodní partnerství (dále jen "API") je program Národní agentury pro akademickou výměnu NAWA, jejímž cílem je rozvíjet trvalá řešení vědecké a didaktické spolupráce.

  Univerzita Karlova spolupracuje na tomto projektu s univerzitami Evrops

  ké univerzitní aliance 4EU+, konkrétně s Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne Université (Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko).


  Projekt API byl zahájen 1. prosince 2018 a potrvá do 30. listopadu 2020. Více informací zde.


  První setkání zástupců univerzit proběhlo na konci ledna 2019 ve Varšavě. Za Univerzitu Karlovu se setkání zúčastnila prorektorka pro studium a záležitosti studentů prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Více informací se dozvíte na zde.


  V dubnu proběhlo druhé setkání zástupců univerzit v Praze. Schůzka sloužila jako příprava workshopu o vývoji a aplikaci inovativních didaktických materiálů, nástrojů a technik, které se budou konat v červnu 2019 na Varšavské univerzitě. Více informací zde.  Poslední změna: 5. srpen 2019 08:55 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám