• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Juniorská univerzita na UK

  1a) JUK originální neboli JUK v prezenční formě


  Uskutečňována podobně jako doposud souborem populárně-naučných přednášek, seminářů, workshopů nebo exkurzí pro žáky SŠ. Nadále budou realizovány informačně vzdělávací přednášky jednotlivých fakult a dalších součástí UK, jejichž témata odpovídají zaměření zapojené fakulty/součásti a jejichž prostřednictvím budou účastníkům přibližována aktuální témata a výsledky VaV. Studenti SŠ získají srozumitelné a aktuální informace o nových výsledcích vědy a výzkumu a mají také příležitost navázat kontakty s akademickou sférou. Populárně-naučným způsobem přizpůsobeným jejich věku a znalostem bude účastníkům zprostředkováván současný stav vědeckého poznání. Prezenční forma bude rozšířena o další akce – exkurze, workshopy, apod.


  1b) virtuální podoba JUK


  i-JUK pro mobilní telefony

  e-JUK varianta přednášek a dalších studijních materiálů na webech a v platformě Moodle


  Smyslem virtuální podoby JUK je oslovit co nejširší skupinu středoškolské mládeže, a to atraktivním a flexibilním způsobem. Dosud nerealizovaná virtuální forma projektu JUK složená z pod-aktivit i-JUK (virtuální prostředí mobilních aplikací) a e-JUK (virtuální výukové prostředí) není kapacitně omezena tak, jako JUK v prezenční formě.

  Dílčí výstup JUK originální bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Dílčí výstup JUK virtuální bude připravován a testován po celou dobu realizace projektu. Finální podoba dílčích výstupů bude v květnu 2021.  Poslední změna: 2. únor 2018 14:22 
  Sdílet na: