• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Komunikační a marketingová strategie UK


  V rámci této pod-aktivity bude vytvořena a následně implementována komplexní komunikační a marketingová strategie UK pro popularizaci jejích činností a výsledků.

  Náplní této strategie bude tvorba a implementace nástrojů pro podporu veřejné a mediální prezentace popularizace vědecké činnosti UK jako celku, s přihlédnutím k oborovým specifikům fakult a dalších součástí - medicínské, přírodovědné, humanitní a společensko-vědní. Konkrétně se bude jednat jak o interní podporu popularizace vědecké činnosti (implementace interních komunikačních nástrojů, cílených na akademické pracovníky, doktorandy a další zájemce, majících za cíl zdůraznění významu popularizace výsledků VaV), tak o externí popularizaci vědy a výzkumu na UK prostřednictvím dalších komunikačních nástrojů (nad rámec tří výše uvedených pod-aktivit) za účelem zvýšení povědomí o vědě a výzkumu na UK jak mezi odbornou veřejností (v ČR i zahraničí), tak ve veřejném prostoru.  Poslední změna: 2. únor 2018 11:54 
  Sdílet na: