• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  

  Juniorská univerzita na UK

  Juniorská univerzita na Univerzitě Karlově (JUK)


  V rámci aktivit pro veřejnost uskutečňuje Centrum celoživotního vzdělávání program Juniorská univerzita na Univerzitě Karlově, jehož třetí ročník se uskuteční v zimním semestru akademického roku 2017/2018.

  Program je určen  pro studenty středních škol (v případě víceletých gymnázií pro vyšší stupeň) a je uskutečňován formou přednášek jednotlivých zapojených fakult a dalších součástí univerzity. Témata přednášek jsou průřezová podle zaměření příslušných fakult a dalších součástí a jsou přizpůsobená věku studentů středních škol.

  Program je realizován ve dvou zaměřeních, tj. humanitně-společenském a přírodovědně-lékařském s kapacitou pro 100 účastníků v každém zaměření. Registrace pro aktuální ročník bude spuštěna na přelomu srpna/září 2017. Účast v programu je zdarma. Více informací naleznete na webových stránkách Juniorské univerzity.


  Poslední změna: 21. červen 2017 14:01 
  Sdílet na: