• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  

  Další aktivity na UK

  Další aktivity na UK


  Univerzita Karlova je univerzitou svobodnou, moderní, inspirativní a otevřenou světu. Právě toto otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro širokou veřejnost odbornou i laickou znamená především možnost seznamovat se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. K dlouhodobým prioritám univerzity patří také posilování mezinárodního rozměru vzdělávacích aktivit a jejich vzájemná prostupnost.  Poslední změna: 20. červen 2017 13:10 
  Sdílet na: