• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  

  Mezinárodně uznávané kursy

  Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu


  V souladu s ustanovením § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách), může v rámci své vzdělávací činnosti veřejná vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu orientovaném na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů vysoké školy.

  Účastníci kursu nejsou studenty podle zákona o vysokých školách. Absolventům kursu vydá univerzita osvědčení o absolvování kursu, jehož náležitosti stanovuje opatření rektora č. 10/2016 Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu.


  Na Univerzitě Karlově blíže upravuje vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu opatření rektora č. 47/2017 Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově.


  Mezinárodně uznávané kursy na UK realizuje:

  Právnická fakulta
  Poslední změna: 21. červen 2017 11:08 
  Sdílet na: